Kameny, štěrky, drtě, dlažby

Pískovec

Kocbeřský pískovec je lokální název pro pískovce těžené u obce Kocbeře, nedaleko od města Dvůr Králové nad Labem.

Kámen je díky své tvrdosti, mrazuvzdornosti a malé nasákavosti vhodný pro pozemní i vodní stavitelství, regulace a výstavbu vodních toků, rybníků, gabionových konstrukcí břehů, dále na strojní výstavbu opěrných zdí odolávajícím sesuvům půdy.

Drobnější drcené kamenivo nalézá využití při výstavbě polních a lesních komunikací.

Při stavbě rodinných domů, na sokly, zídky, obklady, příjezdové komunikace, chodníky, budování zahrad a jezírek.

Labské kameny (valouny)

Oblé kameny (valouny) různé velikosti a druhu pocházející z vodního toku Labe. Jsou vhodné např. jako dekorativní prvek do zahrad nebo parků.

Cena kamene : 6,- Kč / kg, možnost zajímavé množstevní slevy

Liberecká žula

Těženou surovinou je porfyrický biotitický granit – liberecký, velmi dobře známý pod obchodním označením „liberecká žula“. Ta patří mezi nejdekorativnější tuzemské ušlechtilé kameny. Její výjimečnost je dána vysokým obsahem draselného živce (ortoklasu), který hornině udává její narůžovělou barvu. Tím se liší od velké většiny českých „žul“ u nichž většinou převládá šedá barva. K atraktivitě určitě přispívá i její poměrně výrazná porfyrická struktura. Hornina je proto mezi projektanty a staviteli velmi oblíbena a je tak uplatněna v celé řadě významných budov a staveb u nás i v zahraničí.


Terma a.s. - generální dodavatel staveb, vodohospodářské stavby, pozemní a inženýrské stavby, autodoprava a zemní práce
2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...