Kontejnery na stavební suť, likvidace odpadů

Společnost TERMA a.s. zajišťuje odvoz a likvidaci stavební sutě a odpadu.

  • čistá suť (inertní materiál vhodný k recyklaci bez nežádoucích příměsí a zemina)
  • odpad (cokoliv smíchaného se sutí, jiný stavební nebo komunální odpad)


Terma a.s. - generální dodavatel staveb, vodohospodářské stavby, pozemní a inženýrské stavby, autodoprava a zemní práce
2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...