Pozemní stavby

Nabídka činností společnosti TERMA a.s. v oboru pozemního stavitelství se týká hlavně staveb občanské vybavenosti, včetně jejich rekonstrukcí a statického zajištění.

Pozemní stavby

  • Kompletní výstavbu a rekonstrukci pozemních staveb – průmyslové, občanské atd.
  • Kompletní výstavbu a rekonstrukci laboratoří
  • Kompletní výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí – kanalizace, vodovod atd.
  • Provádění zemních prácí, terénních úprav atd.

Na všech stavbách společnosti TERMA a.s. je kladen důraz na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována certifikátem o zavedení systému řízení jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka.


Terma a.s. - generální dodavatel staveb, vodohospodářské stavby, pozemní a inženýrské stavby, autodoprava a zemní práce
2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...