Profil společnosti

TERMA a.s. Hradec Králové je česká stavomontážní a obchodní společnost, jejíž dobré jméno je podloženo dvacetiletou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriózním jednání se zákazníky. Práce v naší společnosti je osobní prestižní záležitost každého zaměstnance.

Společnost TERMA a.s. byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným. V předmětu své činnosti byla zaměřena především na provádění topných systémů, rozvodů plynu, vody a kanalizace, jednalo se o výstavbu průmyslových i občanských kotelen, vodovodů, teplovodů, parovodů, kanalizačních sběračů včetně budování sorpčních kolon. V roce 1996 byl předmět činnosti společnosti rozšířen o provádění vodohospodářských staveb. Tato činnost sice v současné době převažuje nad ostatními prováděnými pracemi, ale dále je prováděna běžná stavební činnost jako jsou opravy a údržba bytového fondu, opravy a rekonstrukce domů, rekonstrukce zařízení laboratoří apod. Naše společnost TERMA a.s. disponuje potřebnou technikou i mechanizací pro provádění všech těchto staveb a profesní výhodou je, že zaměstnanci firmy mají bohaté zkušenosti s výše uvedenými pracemi. Společnost TERMA a.s. patří mezi malé organizace, kdy počet zaměstnanců zpravidla nepřesahuje 25 osob, roční obrat se pohybuje kolem 30 mil. Kč. Společnost Terma spol. s r.o. dne 9.května 2005 změnila právní formu na akciovou společnost TERMA a.s.


Terma a.s. - generální dodavatel staveb, vodohospodářské stavby, pozemní a inženýrské stavby, autodoprava a zemní práce
2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...