Pozemní a dopravní stavby

Společnost TERMA a.s. působí v oboru pozemního stavitelství již od roku 1991. Od samého počátku se soustředí hlavně na stavby občanské vybavenosti, včetně jejich rekonstrukcí a statického zajištění. Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce rodinných, bytových domů, administrativních budov nebo výrobních hal, kompletní výstavby nebo rekonstrukce topných systémů, zdravotechniky, vodoinstalace, elektroinstalace včetně revizí. Nedílnou součástí je i provádění demolic zděných nebo železobetonových objektů, při které klademe důraz na minimální zatížení okolního prostředí hlukem a prachem.

V oboru dopravních staveb se naše společnost TERMA a.s. specializuje zejména na výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest, chodníků, parkovišť a jiných odstavných zpevněných ploch, výstavbu turistických chodníků a cyklistických tras. Dále se specializujeme na sanaci sesutých svahů, výstavbu železobetonových opěrných zdí s obkladem z lomového kamene nebo výstavbu gabionových košů. Do našeho portfolia nabízených činností v neposlední řadě patří i rekonstrukce nebo opravy mostních objektů. Díky profesionalitě našich zaměstnanců, dlouholeté zkušenosti a kvalitnímu strojnímu vybavení odvádíme vždy skvělou práci a jsme pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce.

#PozemniStavby