Vodohospodářské stavby

Jsme odborníci na revitalizace vodních toků a provádíme širokou škálu stavebních projektů spojených s vodohospodářstvím. Naše zkušenosti a odbornost nám umožňují poskytovat vynikající služby v oblastech, jako jsou revitalizace vodních toků, výstavby a opravy opěrných zdí, limnigrafické stanice a také těžba a likvidace nánosů.


↓         REALIZOVANÉ STAVBY         ↓